Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti NextLevel, d.o.o, Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko, DIČ: SI24280151, registračné číslo: 8476845000 (ďalej len: kontrolór), si vážime a rešpektujeme vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili poskytnutím svojich osobných údajov. Ceníme si vaše súkromie, a preto budeme vaše údaje spracovávať a používať iba v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, vašimi preferenciami a platnými vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa, ochranu osobných údajov a elektronickú komunikáciu, a internými aktami a smernicami vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len: GDPR).

Informácie o kontrolórovi

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných na webovej stránke www.marco-loretti.sk je spoločnosť NextLevel, d.o.o. ktorá má úplnú kontrolu nad ich spracovaním. Vaše osobné údaje budeme chrániť najmodernejšími technickými, administratívnymi a fyzickými bezpečnostnými opatreniami, ktoré chránia vaše osobné údaje pred neoprávnenými tretími stranami alebo pred ich zverejnením, použitím alebo úpravou.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ako kontrolór osobných údajov sa NextLevel, d.o.o. zaväzuje spracovávať, uchovávať a chrániť vaše osobné informácie v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými normami. Údaje budú starostlivo chránené proti zneužitiu, neoprávnenému použitiu, falšovaniu a strate. Osobné údaje sa budú používať na spracovanie vašich objednávok, zasielanie bulletinov alebo komunikáciu prostredníctvom iných kanálov, v súlade s účelom, na ktorý boli získané. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s neoprávnenými osobami a inými tretími stranami, s výnimkou dôveryhodných partnerov, zmluvných spracovateľov, s ktorými sme uzavreli predchádzajúcu dohodu o ochrane, bezpečnosti a spracovaní údajov v súlade s právnymi predpismi. Zaväzujeme sa, že zozbierané údaje sa použijú iba v súlade s účelom, na ktorý ste nám dali súhlas, alebo ktorý je v legitímnom záujme používateľa a poskytovateľa.

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky údaje, ktoré NextLevel, d.o.o. prijíma prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a neobmedzujú sa iba na osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky www.marco-loretti.sk, ale zahŕňajú aj údaje získané prostredníctvom súťaží, cez telefón, e-mail atď.

Spôsoby zhromažďovania osobných údajov

Zhromažďovanie údajov je možné prostredníctvom:

 • vášho prihlásenia sa na odber informačného bulletinu. Prihlásením na odber informačného bulletinu používateľ súhlasí s tým, aby mu správca údajov zasielal propagačné materiály, obrazové materiály, reklamy, kampane a všetky ďalšie správy o aktuálnych ponukách, propagačných akciách, cenách. Odporúčame používateľom prihlásiť sa na odber bulletinu, pretože im to umožní získať v budúcnosti zvýhodnené cenové ponuky;
 • nákupu/objednávky prostredníctvom telefónu, webovej stránky alebo iného komunikačného kanála. V takom prípade sa zhromažďujú všetky potrebné údaje na zabezpečenie kvality a plynulého vykonania objednávky;
 • hry o ceny. V takom prípade zhromažďujeme osobné údaje, ktoré môžu mať iné zmluvné podmienky ako tie, ktoré sú uvedené v našich všeobecných zmluvných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov. Pre každú hru o ceny sú stanovené ďalšie podmienky. Vždy si ich pozorne prečítajte;
 • online nákupu a vášho výslovného súhlasu s priamou osobnou komunikáciou. Nákupom v našom internetovom obchode potvrdzujete, že súhlasíte a plne akceptujete všeobecné obchodné podmienky a výslovne vyjadrujete súhlas s prijímaním reklamného a marketingového obsahu.

Účel zhromažďovania osobných údajov

Objednávka a spracovanie

V prípade online objednávky na www.marco-loretti.sk použijeme zadané informácie (e-mail, číslo mobilného telefónu, atď.) na zabezpečenie dodávky objednaných produktov, získanie ďalších informácií od užívateľa alebo informovanie užívateľa o stave objednávky. V takom prípade sa údaje používajú iba na účely kvality a úplného splnenia kúpnej zmluvy. Takéto osobné údaje sú nevyhnutné aj pre konečné doručenie a môžu sa nahlasovať aj doručovacej službe alebo logistickému centru. Za týmto účelom použije NextLevel, d.o.o. ako správca osobných údajov všetky údaje, ktoré ste uviedli vo formulári, na spracovanie objednávky a ako zmluvné údaje pre uzavretie kúpnej zmluvy.

Priama, personalizovaná komunikácia so zákazníkmi

 • Newsletter - ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu a výslovný súhlas na prijímanie reklamného obsahu, dôležitých oznámení prevádzkovateľa, podmienok propagačných akcií, aktuálnych ponúk, propagačných materiálov a inej personalizovanej komunikácie prostredníctvom e-mailu, budeme vám zasielať náš bulletin s obsahom, ktorý prevádzkovateľ považuje za relevantný pre priamy marketing výrobkov.
 • Súhlas s osobnou, personalizovanou komunikáciou - ak ste v akejkoľvek forme vyjadrili svoj súhlas s priamou, personalizovanou komunikáciou, môže vám dispečer zaslať príslušné informácie telefonicky, e-mailom, SMS/MMS, poštou, tlačiarenskou službou a všetkými ostatnými komunikačnými kanálmi.
 • Ak ste uskutočnili nákup v internetovom obchode www.marco-loretti.sk, súhlasili ste so Všeobecnými podmienkami a poskytli nám svoju e-mailovú adresu a mobilné číslo (SMS), môžeme vám posielať e-maily s ponukou podobných produktov alebo služieb. Ak si želáte odvolať súhlas, môžete tak urobiť pri prvom prijatí e-mailu.
 • Na základe oprávneného záujmu vás môžeme kontaktovať s použitím informácií, ktoré sa nachádzajú vo verejne prístupnom všeobecnom adresári.
 • Na základe oprávneného záujmu vám môžeme zaslať tlačové materiály.
 • Aby sme maximalizovali váš nákupný zážitok, môžeme vaše osobné údaje spracovať aj spôsobom personalizácie obsahu a dostanete tak ponuku šitú na mieru vašim potrebám. Ponuka je prispôsobená na základe vašich predchádzajúcich preferencií a nákupov, a je založená na legitímnom záujme. Osobné údaje sa môžu použiť na segmentáciu a cielenú reklamu. Technológie, ktoré umožňujú cielenú reklamu a prípravu personalizovaných ponúk sú napríklad súbory cookie. Umožňujú prispôsobiť obsah potrebám a preferenciám používateľa, ktorý tak dostáva na webových stránkach sociálnych sietí lepšie ponuky a rýchlejší prístup k relevantným informáciám v prehliadačoch. Umožňujú nám tiež sledovať návštevnosť na webovú stránku z rôznych zdrojov a odosielať informácie dôveryhodným obchodným partnerom (sociálne siete, vyhľadávacie siete atď.).

Ak ste nám dali výslovný súhlas s použitím vašich osobných údajov na priamy marketing, správca označí také správy ako reklamu a užívateľ bude mať vždy možnosť odhlásiť sa z prijímania reklamných správ.

Kompletná podpora zákazníkov

Ak chcete vyriešiť akékoľvek nejasnosti a získať informácie týkajúce sa produktov, cien, objednávok a ďalších informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom online chatu, nášho e-mailu ([email protected]) alebo akéhokoľvek iného komunikačného kanálu, ktorý je momentálne k dispozícii. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete (informácie o predplatiteľovi, číslo objednávky, história objednávok, číslo účtu atď.), sa spracujú výlučne na vyriešenie vašej žiadosti a zabezpečenie kvalitného spracovania. Základom pre spracovanie údajov na tento účel je kúpna zmluva, ktorej vykonanie si vyžaduje spracovanie, alebo zákonná povinnosť oboch strán v obchodnom vzťahu.

Analýza dát

Analytické údaje, ktoré získame z vašej návštevy webovej stránky alebo ktoré nám osobne oznámite, sa môžu tiež použiť na výskum a analýzu týchto údajov. Vo väčšine prípadov sú údaje spracovávané na výskumné účely anonymizované, pretože výskumy sa vykonávajú na základe pseudonymov, ale v zriedkavých prípadoch to tak nemusí byť. Účelom takéhoto spracovania je: komplexné porozumenie potrebám a preferenciám našich zákazníkov, identifikácia trendov na trhu, poskytovanie relevantných informácií zákazníkovi, vývoj a vylepšovanie výrobkov a služieb, legitímny záujem, zlepšenie používateľskej skúsenosti, zobrazovanie prispôsobených reklám a zlepšenie technológie a štruktúry webovej stránky.

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť podľa účelu každej formy alebo rôznych iných metód zhromažďovania osobných údajov, sú tieto:

 • e-mail,
 • meno,
 • priezvisko,
 • adresa,
 • poštové smerovacie číslo,
 • krajina,
 • telefónne číslo (pevná linka alebo mobil),
 • meno, adresa a daňové identifikačné číslo spoločnosti.

Zhromažďovanie vašich osobných údajov zabezpečuje digitálna platforma alebo to, že používate túto platformu (registrácia, objednávky, formuláre, analytické nástroje). Vaše osobné údaje posielate na náš server prostredníctvom svojho prehliadača; tieto údaje zahŕňajú vašu IP adresu, dátum návštevy, čas návštevy, časový limit relácie na webovej stránke a referenčnú adresu URL, ako aj informácie o vašom pohlaví, zariadení, operačnom systéme a prehliadači.

V prípade strán iných ako dotknutá osoba, napríklad v prípade právnickej osoby poskytujúcej prevádzkovateľovi údaje o konkrétnych osobách, posledne menovaný zaručuje, že od osoby získal platný súhlas so spracovaním údajov prevádzkovateľom. V súlade s článkom 14 GDPR je prevádzkovateľ povinný poskytnúť informácie a všetky údaje takejto osobe v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a všeobecnými podmienkami poskytovateľa.

Niektoré osobné a anonymné štatistické údaje sa zhromažďujú prostredníctvom technológie súborov cookie a podobných mechanizmov. Ďalšie informácie o politike použitia súborov cookie na webovej stránke www.marco-loretti.sk nájdete tu.

V prípade telefonických objednávok a komunikácie (prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov) sa konverzácia môže zaznamenávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, pretože príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva môžu umožniť zaznamenávanie komunikácie a súvisiacich prevádzkových údajov v rámci legitímnych obchodných praktík ako dôkaz o transakcii na trhu alebo o akejkoľvek inej obchodnej komunikácii. Zákazníci budú vopred informovaní o zázname, jeho účele a trvaní (s touto informáciou bude zákazník oboznámený operátorom alebo odkazovačom). Zaznamenaná správa musí byť vymazaná okamžite a najneskôr pred uplynutím obdobia, počas ktorého môže byť jednotlivá transakcia spochybnená. Všetky záznamy budú starostlivo chránené a spracované v súlade so Všeobecnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov. Telefonicky môžeme zhromažďovať údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na realizáciu zmluvy, riešenie byrokratických záležitostí a overenie informácií a v prípade vášho výslovného súhlasu aj na osobné komunikačné a marketingové činnosti.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Tretie strany, ktoré sú našimi zmluvnými spracovateľmi

Nezdieľame osobné údaje s neoprávnenými tretími stranami a vaše osobné údaje sú chránené podľa najvyšších bezpečnostných štandardov. Ceníme si dôveru, ktorú ste nám prejavili, poskytnutím vašich osobných údajov, takže v niektorých prípadoch ich môžeme poskytnúť iba dôveryhodným obchodným partnerom, napr. zmluvným spracovateľom, s ktorými sme uzavreli interné zmluvy na spracovanie a ochranu vašich osobných údajov. Takíto obchodní partneri sú právnické osoby, ktoré sa starajú o dodanie vášho produktu (vlastný sklad, logistické centrum, doručovacia služba), finančné inštitúcie (platba za objednávku - banky) a jednotliví partneri, ktorí pre nás poskytujú priame osobné komunikačné služby. Prístup sa poskytuje iba konkrétnemu personálu, zodpovednému za poskytovanie služieb a bezpečnosť osobných údajov je pre nich záväzná aj po ukončení pracovnej zmluvy alebo funkcie.

Sociálne, vyhľadávacie a iné online siete

Naša webová stránka www.marco-loretti.sk obsahuje zoznam rôznych doplnkov sociálnych sietí, vyhľadávacích sietí a ďalších online sietí, ktoré používajú súbory cookie na zhromažďovanie anonymizovaných údajov prostredníctvom prehliadača, pričom tieto anonymizované údaje sa odosielajú späť na server týchto poskytovateľov (napríklad Facebook, Google) atď.). Ak tieto siete používate, údaje o vašej aktivite a záujmoch môžu byť k dispozícii aj pre tieto siete, pretože ste súhlasili s ich zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Ak sa chcete vyhnúť zadávaniu svojich údajov, môžete sa odhlásiť z týchto online sietí a prestať ich používať.

Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúvajú alebo nie, a ak je to tak, prístup k osobným údajom, a nasledujúce informácie:

 • účel spracovania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
 • ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • všetky dostupné informácie týkajúce sa zdroja osobných údajov, ak sa tieto údaje nezbierajú od dotknutej osoby;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedená v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Podľa článku 16 GDPR má dotknutá osoba právo bez zbytočného odkladu získať od prevádzkovateľa opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Podľa článku 17 GDPR má dotknutá osoba právo bez zbytočného odkladu od prevádzkovateľa dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto je možné, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo sa inak spracúvali; ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracovanie vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie; ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú závažné naliehavé dôvody na ich spracovanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR; ak boli osobné údaje spracúvané nezákonne; ak sa osobné údaje majú vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorému prevádzkovateľ podlieha alebo ak sa osobné údaje zhromažďovali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedených v článku 8 ods. 1 GDPR.

Podľa článku 18 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, ak dotknutá osoba spochybní presnosť údajov počas obdobia, ktoré umožní prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov; ak je spracovanie nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia; ak ich prevádzkovateľ údajov už nepotrebuje na účely spracovania, ale požaduje ich dotknutá osoba, aby preukázala, uplatnila alebo obhájila právne nároky, alebo ak dotknutá osoba vzniesla námietku voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 a to až dovtedy, pokiaľ sa nepreverí, že legitímne dôvody prevádzkovateľa prevyšujú dôvody dotknutej osoby.

Podľa článku 20 GDPR má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo tieto údaje poskytnúť inému prevádzkovateľovi bez odporu od neho, ak je spracovanie založené na súhlase a ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Podľa článku 21 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek, z dôvodov týkajúcich sa svojej konkrétnej situácie, namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktorá je založená na článku 6 ods. 1 písm. f) alebo f) GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach. Ak prevádzkovateľ nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo na zistenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov, prevádzkovateľ už nesmie spracúvať tieto údaje.

Podľa článku 21 ods. 2 GDPR, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, pre účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, ktorý súvisí s takýmto priamym marketingom.

Podľa článku 21 ods. 3 GDPR má dotknutá osoba právo namietať voči spracovaniu na účely priameho marketingu a ďalšiemu spracovaniu osobných údajov na tieto účely.

Podľa článku 22 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo napadnúť spracúvanie svojich osobných údajov výlučne automatizovaným spôsobom, vrátane profilovania, ktoré by ňu malo významný vplyv alebo by malo vo vzťahu k nej akékoľvek právne účinky.

Podľa odseku 3 článku 7 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste poskytli prevádzkovateľovi, NextLevel, d.o.o. pre jeden alebo viac komunikačných kanálov môžete odvolať, alebo získať prístup k osobným údajom a doplniť ich pomocou jednej z nižšie uvedených možností:

 • prostredníctvom odhlásenia v záhlaví alebo päte každej propagačnej správy. Týmto spôsobom môžete odvolať svoj súhlas s priamou osobnou komunikáciou pre daný komunikačný kanál.

Keď dostaneme žiadosť o stiahnutie súhlasu, nebudeme vám už ďalej posielať elektronické správy (e-maily, SMS atď.), ani inú priamu, personalizovanú komunikáciu. V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, prístup k osobným údajom, odvolanie súhlasu alebo v súvislosti s výkonom iných práv sa budeme snažiť vyhovieť vašej žiadosti do štrnástich (14) dní. Po stiahnutí súhlasu na osobnú, priamu komunikáciu prostredníctvom jedného alebo viacerých komunikačných kanálov vám už nebudeme posielať propagačné správy a odstránime všetky vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ vymaže vaše osobné údaje okamžite po dátume vypršania platnosti na konkrétny účel, na ktorý ste predtým udelili svoj súhlas, alebo na základe výslovnej žiadosti o odvolanie súhlasu alebo vymazanie osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov boli prijaté 16. októbra 2019 a týmto dňom vstúpili do platnosti.